A+ R A-


Barnabici

Katolicki zakon barnabitów nazywany także Zgromadzeniem Księży św. Pawła (Congregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli – Barnabitarum, CRSP-B) założył w 1530 roku św. Antoni Zaccaria. Pierwszym ich ośrodkiem był kościół św. Barnaby w Mediolanie, od którego wzięła się  potoczna nazwa zakonu. Ich duchowość opiera się przede wszystkim na nauce św. Pawła.

 

 

 

 

Charyzmat ojców wyraża się w ewangelizacji poprzez kulturę, a ich dewiza brzmi: Biegnijmy jak szaleni nie tylko do Boga, ale także do bliźniego. Oddają się przede wszystkim działalności rekolekcyjnej i kaznodziejskiej. Do głównych zadań należą: ewangelizacja, wychowywanie, uświęcanie.

Swoją działalność rozpoczęli na terenach objętych wpływem protestantyzmu: we Włoszech, Francji i Austrii. Dziś na misjach otwierają szkoły, szpitale i ambulatoria.

W Polsce pojawili się w 1990 roku. W Warszawie założyli fundację nauczania języków obcych, centrum kulturalne, medyczne oraz parafię.

Barnabici noszą czarny habit przepasany czarnym szerokim paskiem.

Żeńską gałęzią zakonu jest Zgromadzenie Córek Bożej Opatrzności.