A+ R A-


Bonifratrzy

Zakon Szpitalny św. Jana Bożego (Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo - OH) został założony w Hiszpanii w 1540 roku przez Jana Bożego.

 

 

Potoczna nazwa bonifratrzy wywodzi się od łacińskiego określenia bonus frater – dobry brat. Dewiza tych katolickich zakonników brzmi: Bracia czyńcie dobro!

Ich posłannictwo opiera się głównie na zakładaniu szpitali, przychodni, poradni, ambulatoriów, domów pomocy społecznej i punktów charytatywnych. Oprócz podstawowych ślubów składają także przyrzeczenie troski o chorych. Znani są ze swoich aptek, ziołolecznictwa. Opiekują się  potrzebującymi, biednymi, opuszczonymi.

W Polsce działają od 400 lat (od 1609 roku). Pierwszy ich klasztor na naszych ziemiach powstał w Krakowie. Obecnie konwenty istnieją między innymi w Katowicach, Cieszynie, Iwoniczu, Warszawie, Zakopanem.

Bonifratrzy noszą czarny habit z kołnierzem, niewielkim kapturem i wystającym poza ramiona szkaplerzem.