A+ R A-


Michalici

Zgromadzenie św. Michała Archanioła (Congregatio Sancti Michaelis Archangeli – CSMA) zostało założone na początku XX wieku przez błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Pierwszą siedzibą michalitów było Miejsce Piastowe, gdyż tutaj proboszczem na parafii był założyciel.Ta katolicka wspólnota zakonników i kapłanów skupia się przede wszystkim na pracy z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną moralnie i materialnie.  Michalici pomagają młodym w nauce, wychowują, dbają o ich rozwój, zapewniają wyjazdy na obozy i kolonie, organizują czas wolny. Uczą wytrwałości, oszczędności, pracowitości. Współpracują także z rodzicami i środowiskami ocierającymi się o patologię i margines społeczny. Prowadzą również działalność rekolekcyjną i duszpasterską. Wydają dwa czasopisma, których tytuły odnoszą się do duchowych haseł zgromadzenia: „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i Praca”.

Michalici noszą czarne sutanny bez guzików przepasane czarnym pasem.

Żeńskim odłamem  jest Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (michalitki).