A+ R A-


Redemptoryści

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Congregatio Sanctissimi Redemptoris – CssR) założył w 1732 roku św. Alfons Liguori we Włoszech w celu niesienia pomocy duchowej i materialnej dla ludzi ubogich i zaniedbanych religijne. Posłannictwo założyciela jest kontynuowane do dziś.

 

 

 

 





Redemptoryści starają się nieść pomoc ludziom żyjącym na skraju Kościoła i społeczeństwa, zapomnianym, odrzuconym. Duchowość koncentruje się przede wszystkim wokół Chrystusa, a hasło zgromadzenia brzmi: „Obfite u niego odkupienie”.

W Polsce zakonnicy pojawili się w XVIII wieku za sprawą Klemensa Hofbauera. Dzisiaj stanowią jedno z najliczniejszych katolickich zgromadzeń w kraju. Swoje ośrodki posiadają między innymi we Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni, Toruniu, Warszawie, Krakowie, Gliwicach.





Obecnie najbardziej znanym redemptorystą jest o. Tadeusz Rydzyk, a dziełem – Radio Maryja. Poza tym zakonnicy wydają literaturę religijną.

Redemptoryści noszą czarne habity z białym kołnierzykiem, przepasane czarnym pasem z różańcem przy boku.