A+ R A-


Trynitarze

Zakon Trójcy Przenajświętszej (Ordo Sanctissimae Trinitatis - OSsT) powstał w 1198 roku z inicjatywy św. Jana z Mathy. Charyzmat i powołanie tego katolickiego zgromadzenia wyrażają słowa ich duchowej dewizy: ”Chwała Tobie, Trójco i wolność niewolnikom”. Hasło to odnosi się do głównego zadania powierzonego trynitarzom, czyli wykupu jeńców i niewolników z wszelkiej niewoli.

 

Dzisiaj zakonnicy pomagają ludziom uwięzionym wewnętrznie przez różne nałogi – alkoholizm, narkomanię, internet. Opiekują się też ubogimi, chorymi, więźniami.

Do Polski trynitarze trafili w XVII wieku za sprawą Jana III Sobieskiego i mogilskiego opata Jana Kazimierza Denhoffa. Sprowadzeni na nasze ziemie urządzali różnorodne kwesty, a za pozyskane pieniądze wykupowali Polaków z niewoli przede wszystkim tatarskiej i tureckiej. Nieraz, gdy brakowało środków, sami ofiarowali swoje życie za wolność innych. Do ich głównych ośrodków należały: Lwów, Lublin, Kraków, Brześć i Warszawa. Niestety w czasie zaborów doszło do kasaty zakonu.

Restytucja nastąpiła w 1986 roku za sprawą o. Jerzego Kępińskiego. W 2007 roku w Polsce zakonników tego zgromadzenia było zaledwie 22.

Trynitarze noszą białe habity z kapturami przepasane skórzanymi paskami, białe szkaplerze z czerwono-niebieskim krzyżem.